M&M

等半天m&m
留下一段歌詞及用戶名到
@S1h2u
幫你發布
看看誰有緣相識你
(註:不能提供個人資料)
https://t.me/s1ong

m&m 蝗蟲惡行谷
嚴禁用簡體字
歡迎大家貼圖同講
一齊聲討佢地
搶奶粉!?搭車唔比錢!? 當香港公咩地方 死返去
https://t.me/locust10

M&m溝通吹水谷
M&m主谷
大家想傾咩得
通頂吹
返工吹
放假吹
https://t.me/m_m11001

m&m單身區
依然係單身既你有咩想講!?
其實單身又有咩好怕喎
https://t.me/m_m11002

M_m今日食左咩
M_m飲食台
今日食晏食d乜
你想比大家睇你又煮過咩!?
https://t.me/m_m11004