Home 雜項

希特拉都接受唔到林峰拎金曲金獎

929
0

希特拉都接受唔到林峰拎金曲金獎

https://www.youtube.com/watch?v=V89wmFsezLk

其實今年論流行,「那誰」今年一定 hit 過「chok」好多。 真係唔知所謂嘅機制係咩,其實根本係高層一槌定音機制。 無線嘅公信力,已經淪為同新城一樣,癈,毫無代表性可言。 好快,希特拉又嚟踏一腳。