Lau Mon Hung

睇完劉夢熊嘅聲明,真係覺得黑社會也有愛國的。
應該對黑社會平返,對佢地有從新評價。
並予以獎勵,如12點後某些地區外判保安工作由警方交與佢地。
而佢地對國家貢獻大過民主黨,不如將立法會民主黨議席交俾黑社會啲龍頭大佬喇。

咁樣好唔好,劉夢熊?

http://news.sina.com.hk/news/2/1/1/2604014/1.html