Home 動漫世界

Gundam UC 機體一覽

1142
0

Shinanju VS Unicorn

我只是看了兩集 UC,不過真的很好睇。
音樂也非常好,近年難得一見的高成本製作。
1080p 畫質真係無得彈。

期待出完後一次過煲哂佢。