Home 宏觀世界

香港會唔會轉左軚車呢?

1238
0

左軚車

有時忽發奇想,大陸要香港咩都大陸化,會唔會將來有一日要香港轉左軚車?(可能10-30年後)
當然會有大量要改變,可能要再考牌,隧道,收費亭,停車場所有東西都要改,非常大工程。
但是阿爺叫到,班左派格硬來也並非不可能。

當然依家這個想法是十分瘋狂,但一想到當年有人提出香港會「陸沉」,俾大陸人攻佔,殖民,連郊野公園都淪陷,這個想法當時都被人笑覺得無可能。
但 1-2 年間不只出現這情況,還成為一個大問題。
左右䡌車之爭當然會難出現多,但很難保証不會發生。

我估可能遲些時候大量開放大陸自駕遊左軚車入境,之後買車唔再強制用右軚,可以自由選擇。
最後路面以左軚車為主,咁就順應民意路面完全轉左軚。
完成大陸化最後一個階段。
Bye Bye Hong Kong

大公報大陸「學者」的文章,可作參考,並不是無的放矢,大陸真的有此打算。

讓「右軚車」逐步駛離香港